loader image
Дарение

Национално сдружение на
Българските Свободни пчелари

Нашата мисия е да се борим с употребата на забранени пестициди и своевременно да информираме съответните органи.

Водени сме от ангажимента да защитаваме околната среда и да опазваме здравето на българските граждани.
Дарение
Национално сдружение на Българските Свободни пчелари
100+
Дарени пчелни семейства на пострадали пчелари
3
Национални протеста срещу използването на забранени пестициди

Хронология

"Спрете геноцида над българския народ и пчеларството".
May 2019

Начало на организацията

Оформя се първото организирано пчеларско начинание на групата.
Октомври 2019

Първо начинание

Оформя се първото организирано пчеларско начинание на групата.
Февруари 2020

Ключов момент

Сдружението организира протест с призив за обединение: "Спрете геноцида над българския народ и пчеларството". Протестът получава широка подкрепа и внимание.
Март 2020

Броят расте

Ентусиазирани пчелари, наброяващи над 500 души, се присъединяват към сдружението, водени от общата си страст към пчелите.
Май 2020

Вече сме "Сдружение"

Сдружението се пререгистрира като сдружение с обществено значение, потвърждавайки ангажимента си към каузата.
Юли 2020

След пререгистрацията

Сътрудничеството с управителен и контролен орган става възможно, което дава на сдружението легитимност и структура, необходими за изпълнение на мисията му.
2021, 2022...

Напредък

Въпреки предизвикателствата, целенасочените усилия на асоциацията дават обещаващи резултати, включително откриването на неоникотиноидни пестициди и ГМО в пчели и култури.
Към днешна дата

Текущо

Появява се остра нужда от финансова подкрепа, насочена към провеждане на лабораторни изследвания на умрели пчели и култури, засегнати от забранени пестициди, като все повече се набляга на международните изследвания.
Към днешна дата

Целогодишно

Асоциацията продължава да работи неуморно, като издава предупреждения и се застъпва за опазването на пчелните популации, превръщайки мисията си в постоянен ангажимент.
Национално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелари

Пчеларството за България

Основите на пчеларството се ръководят от набор от основни ценности, които обхващат опазването на природата и биоразнообразието, образованието и осведомеността, сътрудничеството и общността, иновациите и научните изследвания, етиката и отговорността, както и интегрирането на науката и технологиите. 

Това въздействие обхваща подкрепа за пчеларите, насърчаване на устойчиви практики, образователни инициативи за повишаване на осведомеността, подкрепа за научни изследвания и иновации, лобиране и застъпничество за благоприятни политики, както и съвместни усилия за обединяване на различни заинтересовани страни в общата мисия на пчеларството и опазването на околната среда. 

Чрез тези ценности и действия фондацията се стреми да защитава и насърчава жизненоважната роля на пчелите в нашите екосистеми и селското стопанство.
Асоциацията на българските пчелари се гордее с постиженията си. Успешно даряваме пчелни семейства на пчелари, претърпели загуби, и активно участваме в работни групи в рамките на Министерството на земеделието. Сътрудничеството ни с различни заинтересовани страни ни позволява да обменяме информация, да решаваме проблеми и да прилагаме ефективно превантивни мерки. 

Получихме сърдечни свидетелства от пчелари, които са се възползвали пряко от нашата подкрепа. Техните успешни истории показват положителното въздействие, което нашата организация е оказала върху пчеларските им практики, поминъка и цялостното здраве на пчелните им семейства.
Подкрепа

Включете се!

За да постигне целите си и да подпомага пчеларите, Българската асоциация на пчеларите разчита на дарения и номинален месечен членски внос от 0,50 ст. от всеки член.
Национално сдружение на Българските Свободни пчелари

Национално сдружение на
Българските Свободни пчелари

Контакти
info@bee-free.org
Общи условия
© 2023 Всички права запазени. Изработка - Digital New Era
Политика на поверителност
envelopecalendar-fullcrossmenu