loader image
Дарение

В подкрепа на
пчеларството в България

Стремим се да опазваме пчелите и техните местообитания, да насърчаваме устойчивите пчеларски практики и да повишаваме осведомеността за решаващата роля на пчелите в нашата екосистема.
Дарение
Национално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелари
100+
Дарени пчелни семейства на пострадали пчелари
3
Национални протеста срещу използването на забранени пестициди
Национално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелари

Пчеларството в България

Пчеларството в България има дълга история, която предхожда създаването на българската държава през 681 г. Славянските племена и прабългарите са изиграли значителна роля в усвояването на пчеларските умения. 

По време на Първото българско царство пчеларството се превръща в значим занаят, като има данни за износ на мед за съседна Византия, както и за пристанищните градове Генуа, Дубровник и Венеция. 

Още по-отдавна траките, населявали региона, са практикували пчеларството като занаят. 

Днес пчеларството продължава да се развива в България като традиционен занаят, като привлича интереса на младите хора и допринася за производството на мед и други пчелни продукти.

Интересни факти

Пчеларството е по-широко разпространено в Северна и Югоизточна България. Там се намират около 72% от пчелните стопанства и близо 82% от пчелните семейства.
Най-голям е броят на пчелните семейства, отглеждани в Североизточен район – около 23% от общия брой семейства в страната.
Най-слабо застъпено е пчеларството в Югозападна и Южна централна България – 18% от общия брой на пчелните семейства.
Национално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелари
Национално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелари

Предизвикателства

Оцеляването на пчелите в България е изправено пред сериозни трудности поради нерегламентираното пръскане с пестициди. Тази широкоразпространена употреба на пестициди има пагубно въздействие върху популациите на пчелите, нарушавайки жизненоважната им роля като опрашители и застрашавайки цялостното им благосъстояние. 

Неконтролираното прилагане на тези химикали е довело до унищожаване на местообитанията на пчелите и замърсяване на източниците им на храна, което води до намаляване на пчелните популации и загуба на биоразнообразие. Необходими са спешни мерки за регулиране на употребата на пестициди и насърчаване на устойчиви селскостопански практики, за да се гарантира оцеляването и опазването на пчелите в България.
Национално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелари

Какво трябва да се предприеме?

Регулиране на употребата на пестициди

Българското правителство трябва да въведе и прилага строги правила за използването на пестициди. Това може да включва определяне на ограничения за прилагане на пестициди, забрана на използването на някои вредни пестициди и осигуряване на подходящо обучение и сертифициране на ползвателите на пестициди. Редовният мониторинг и прилагането на тези разпоредби са от съществено значение за предотвратяване на прекомерната употреба на пестициди.

Насърчаване на интегрираното управление на вредителите (IPM)

Насърчаването на земеделските стопани да възприемат практики за интегрирано управление на вредителите може да помогне за намаляване на зависимостта от пестициди. IPM се фокусира върху комбинация от превантивни мерки, биологичен контрол и целенасочено използване на пестициди, когато е необходимо. Осигуряването на образование, обучение и стимули за земеделските стопани да възприемат техниките на ИПП може да допринесе за опазването на пчелите и другите полезни насекоми.

Опазване на местообитанията на пчелите

Запазването и създаването на подходящи местообитания за пчелите е от решаващо значение за тяхното оцеляване. Това може да се постигне чрез прилагане на мерки като създаване на защитени зони за пчелите, насърчаване на агролесовъдството и разнообразни сеитбообръщения, както и създаване на ивици с диви цветя или градини, подходящи за пчелите. Тези инициативи осигуряват храна и места за гнездене на пчелите и подпомагат цялостното им благосъстояние.

Повишаване на обществената осведоменост и образование

Повишаването на осведомеността относно значението на пчелите и въздействието на пестицидите върху тяхното оцеляване е от жизненоважно значение. Образователните кампании, насочени към земеделските стопани, политиците и широката общественост, могат да спомогнат за разбирането и насърчаването на подкрепата за усилията за опазване на пчелите. Това може да включва организиране на семинари, разпространяване на информационни материали и използване на различни медийни платформи за разпространяване на знания за устойчивите селскостопански практики и стойността на пчелите като опрашители.

Подкрепа за научни изследвания и мониторинг

От съществено значение са непрекъснатите изследвания на популациите на пчелите, въздействието на пестицидите и алтернативните решения. Финансирането на научноизследователски проекти, насочени към опазването на пчелите, токсичността на пестицидите и устойчивите земеделски практики, може да предостави ценни сведения за разработването на политики и вземането на решения. Редовният мониторинг на популациите на пчелите и остатъците от пестициди също може да помогне за идентифициране на проблемни области и за насочване на подходящи интервенции.

Съвместни усилия

Сътрудничеството със съответните заинтересовани страни, като пчелари, земеделски стопани, екологични организации и правителствени агенции, е от решаващо значение за ефективното опазване на пчелите. Изграждането на партньорства и включването на различни заинтересовани страни в процеса на вземане на решения може да насърчи цялостен и координиран подход към устойчивото земеделие и опазването на пчелите.

Национално сдружение на
Българските Свободни пчелари

В Българската асоциация на пчеларите нашата мисия е проста, но жизненоважна: да запазим пчеларството в България. Основана през май, нашата организация надгражда наследството на Българското сдружение на свободните пчелари, защитавайки каузата на пчеларите в цялата страна. 
Основната ни цел е да запазим бъдещето на пчеларството в България, като се справим с предизвикателствата, пред които са изправени пчеларите. Стремим се да опазваме пчелите и техните местообитания, да насърчаваме устойчивите пчеларски практики и да повишаваме осведомеността за решаващата роля на пчелите в нашата екосистема.
Дарение
Национално сдружение на Българските Свободни пчелари

Управителен съвет

Национално сдружение на Българските Свободни пчелари
Ясен Янев
Национално сдружение на Българските Свободни пчелари
Станимир Ноев
Национално сдружение на Българските Свободни пчелари
Петър Петров
Национално сдружение на Българските Свободни пчелари
Стойко Колев
Национално сдружение на Българските Свободни пчелари
Чавдар Стефанов
Национално сдружение на Българските Свободни пчелари
Дамян Георгиев
Национално сдружение на Българските Свободни пчелари
Национално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелариНационално сдружение на Българските Свободни пчелари

Инициативи и проекти

През годините Асоциацията на българските пчелари е предприела различни инициативи и проекти в подкрепа на нашата мисия. По-специално, ние организирахме три национални протеста в подкрепа на забраната на вредните пестициди. 
Целта на тези инициативи е да се повиши осведомеността относно вредните последици от употребата на пестициди и спешната необходимост от по-строги правила за защита на пчелите.
100+
Дарени пчелни семейства на пострадали пчелари
3
Национални протеста срещу използването на забранени пестициди
Асоциацията на българските пчелари се гордее с постиженията си. Успешно даряваме пчелни семейства на пчелари, претърпели загуби, и активно участваме в работни групи в рамките на Министерството на земеделието. Сътрудничеството ни с различни заинтересовани страни ни позволява да обменяме информация, да решаваме проблеми и да прилагаме ефективно превантивни мерки. 

Получихме сърдечни свидетелства от пчелари, които са се възползвали пряко от нашата подкрепа. Техните успешни истории показват положителното въздействие, което нашата организация е оказала върху пчеларските им практики, поминъка и цялостното здраве на пчелните им семейства.
Подкрепа

Включете се!

За да постигне целите си и да подпомага пчеларите, Българската асоциация на пчеларите разчита на дарения и номинален месечен членски внос от 0,50 ст. от всеки член.
October 16, 2023
Пчелар: Българска земеделска продукция не се търси на световните пазари

Десетки хора от цялата страна се събраха днес на протест пред Министерството на земеделието с искане за спиране на вноса на мед от Украйна и трети страни. На този етап браншовици от сдружение "Свободни пчелари" няма да се включват към общото недоволство. Българска земеделска продукция не се търси на световните пазари. Нашата продукция не покрива […]

October 16, 2023
Пчелари на протест пред Министерството на земеделието и храните

Пчелари от различни региони на страната се събраха днес, 11 октомври, на протест пред Министерството на земеделието и храните. Техните искания са за достойно подпомагане на сектора, качествен контрол на пазара и на употребата на ПРЗ, които вредят на пчелите. Предложение: За сектор “Растениевъдство” да се даде de minimis за картофи, сливи, тютюн, лозя и десертно […]

October 16, 2023
Пчеларите излязоха на протест пред Министерството на земеделието

Пчеларите излязоха на национален протест пред Министерството на земеделието и храните, съобщава БГНЕС. Тяхното недоволство е породено от ниските изкупни цени на меда. По-рано днес протестни действия започнаха и служителите на НСИ, които настояват за увеличение на заплатите. Те настояват държавата да намери механизми и финансови средства, за да подпомогне сектора. Според протестиращите властта няма желание за диалог, […]

October 16, 2023
Пчелари на протест в София с искане държавата да подпомага сектора

Членовете на националното сдружение "Български свободни пчелари" ще излязат на протест пред Министерството на земеделието и храните в 13:00 часа днес. Това стана известно на пресконференция във Варна миналата седмица. Председателят на организацията Ясен Янев посочи, че е необходимо държавата да подпомага пчеларството и да закриля сектора. По думите му организацията е изпратила писмо до […]

Национално сдружение на Българските Свободни пчелари

Национално сдружение на
Българските Свободни пчелари

Контакти
info@bee-free.org
Общи условия
© 2023 Всички права запазени. Изработка - Digital New Era
Политика на поверителност
envelopecrossmenu